Studijní obor: Grafický design

Kód oboru: 82-41-M/05
Skupina oborů: Umění a užité umění
Stupeň vzdělání: Úplné střední odborné s maturitou (bez vyučení)
Více informací: Infoabsolvent

Příklady vhodného profesního uplatnění absolventů

Optimální

Povolání
Samostatný kožařský technik
Kontrolor kvality
Dozorce vězeňské stráže
Výrobce loutek
Brusič a rytec drahých kamenů
Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů
Kožařský technik
Textilní návrhář
Technický vedoucí odstřelu
Zbrojíř
Designer výrobků
Chůva
Animátor volnočasových aktivit
Taxátor pojistných smluv
Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu
Likvidátor škod z cestovního pojištění
Klientský pracovník v pojišťovnictví
Záchranář pro lyžařské tratě
Pracovník horské služby
Odborný pracovník reklamy
Pracovník samosprávy pro kulturu
Celník v oblasti daňové
Celník v oblasti agendy celní
Celník v agendě dohledu
Celník - referent integrovaných kontrol

Také možné

Povolání
Tlumočník, překladatel
Trenér
Sportovec
Ilustrátor
Učitel leteckého pozemního výcviku
Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře
Učitel odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb
Poradce managementu
Samostatný textilní návrhář
Samostatný oděvní návrhář modelář
Technik ekolog
Asistent trenéra
Vedoucí pracovník pohostinství a hotelového provozu
Samostatný technik železniční dopravy
Učitel praktického vyučování střední školy
Učitel praktického vyučování a odborné praxe vyšší odborné školy
Učitel odborného výcviku střední školy
Samostatný archivář
Odborný referent konzulárních vztahů a služby
Webdesigner
Operační technik
Designér koupelen
Konzervátor a restaurátor prací uměleckého řemesla
Asistent archeologa
Výživový poradce
Strážník obecní policie
Správní referent vězeňství 
Policista - vrchní asistent
Policista - asistent
Policejní inspektor I
Příslušník HZS ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě
Pracovník hasičského záchranného sboru 
Nábytkářský technik
Vodárenský technik 
Keramický technik
Chemický technik
Technik výroby hudebních nástrojů
Oděvní technik návrhář modelář
Meteorolog
Pracovník vztahů k veřejnosti
Tanečník člen souboru
Správce depozitáře
Inspicient
Asistent kameramana
Smuteční řečník a obřadník
Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých
Operátor energetických zařízení
Interiérový poradce
Balneotechnik
Administrátor pohřebiště
Administrátor krematoria
Technik likvidace pojistných událostí
Likvidátor škod z pojištění osob
Bankovní pracovník
Pracovník pohostinství a hotelového provozu
Pracovník cestovní kanceláře
Pracovník cestovní agentury
Krupiér
Vedoucí obchodní provozovny
Specialista služeb zákazníkům
Prodejce motorových vozidel
Pracovník velkoobchodu
Obchodník
Obalový technik
Manažer prodeje
Aranžér
Samostatný pracovník poštovního provozu
Obsluha poštovního provozu
Technik železniční dopravy
Technik letecké dopravy
Řidič drážního speciálního vozidla
Pracovník železniční dopravy
Palubní průvodčí v letecké dopravě
Aktivizační pracovník v sociálních službách 
Pracovník živnostenského samosprávního úřadu 
Pracovník ÚSC pro životní prostředí
Pracovník ÚSC pro správní agendu 
Pracovník ÚSC pro krizové stavy
Pracovník samosprávy pro zdravotní péči 
Pracovník samosprávy pro školství, mládež a sport
Pracovník samosprávy pro sociální věci 
Pracovník samosprávy pro cestovní ruch
Pracovník informačního centra samosprávy
Pracovník dopravy a silničního hospodářství v ÚSC
Pracovník dopravně správních agend v ÚSC
Statistik referent
Statistik
Referent státní správy
Referent správy sportu a tělovýchovy
Referent správy mládeže a zájmového vzdělávání
Referent sociálního pojištění
Referent silniční dopravy
Referent konzulární služby
Prubíř
Pracovník katastru nemovitostí
Pracovník evidence plavidel
Pracovník drážní inspekce
Pracovník celního a daňového řízení
Celní pracovník
Záchranář na volné vodě
Technik BOZP
Pyrotechnik
Preventista požární ochrany
Bezpečnostní pracovník
Správce aplikací
Operátor výpočetní techniky
Vykonavatel
Vedoucí soudní kanceláře
Soudní zapisovatel
Soudní tajemník
Protokolující úředník
Pracovník vyšší soudní podatelny
Pracovník infocentra soudu
Dozorčí úředník
Správce
Umělecký rytec
Umělecký kovář a zámečník
Umělecký keramik
Tkadlec tapiserií
Ruční vyšívačka
Ruční tkadlec
Ruční krajkářka
Obsluha wellness centra 
Asanační pracovník
Pracovník maloobchodu
Operátor poštovního provozu
Silničář
Kapitán plavidla
Asistent státní správy

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS