Organizace práce, práce v týmu, projektová práce

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Vzdělávací program účastníkům nabídne možnost intenzivně pracovat na zdokonalení způsobů organizace práce, týmové spolupráce a projektového řízení. Na základě rozboru a práce s konkrétními příklady z praxe každého účastníka budou prohlubovány znalosti a dovednosti v oblasti vedení a řízení lidských zdrojů, motivace pracovního týmu, hodnocení a projektového řízení se zaměřením na efektivitu výsledků a výstupů.

CÍLE PROGRAMU:

Cílem vzdělávacího programu je na základě samostatné práce účastníka vylepšit jeho organizační a další pracovní schopnosti s důrazem na vedení a řízení lidí, rozvoj lidských zdrojů, týmovou spolupráci a projektové řízení.

KOMPETENČNÍ CÍLE:

Program rozvíjí dovednosti účastníka především v jeho pracovním, ale i osobním životě (příklady).

Pracovní dovednosti

  • efektivní organizace práce
  • motivující vedení a řízení lidí
  • podpora týmové a projektové práce
  • efektivní organizace práce

Osobní dovednosti

  • efektivní organizace osobního času
  • bezproblémová komunikace s lidmi
  • kvalitní sebehodnocení
  • efektivní organizace osobního času

OPTIMÁLNÍ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ:

8 – 15 osob

HARMONOGRAM:

Vzdělávací program bude rozvržen do 5 týdnů, období realizace září – prosinec 2013.

ROZSAH:

Celkem 40h kombinované výuky: 12h prezenčně, 28h distančně.

FORMA:

Vzdělávací program je postaven na kombinované formě výuky blended learningu:

  1. Prezenční část tvoří úvodní a závěrečné setkání.
  2. Distanční část je vedena e-learningem.

METODY VÝUKY:

Interaktivní výklad s diskuzí, týmová práce, koučování, komplexní aktivizující metody, praktické úkoly, metody řešení problémů, e-learning.

LEKTOR:

Mgr. Lukáš Vlček – v KCVJŠ Plzeň pracuje od roku 2006 jako projektový manažer a lektor se specializací na přípravu projektů, projektové řízení a softskills. Spolupracuje na přípravě a realizaci vzdělávacích projektů KCVJŠ Plzeň a dalších spolupracujících organizací. Je kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS