Zvládání zátěže a konfliktních situací

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Zvládání zátěže a minimalizování konfliktních situací na pracovišti je důležitou klíčovou kompetencí v oblasti rozvoje pracovních dovedností. V tomto kurzu se na problematiku zátěže a konfliktu kouknete z jiné perspektivy, tedy koučovacím přístupem, společně objevíme nové příležitosti a nová řešení problematiky. Vzdělávací program seznámí účastníky s doporučenými postupy a novinkami z oblasti psychologie práce, psychologie zdraví a koučinku jako moderního nástroje pro zvládání náročných situací. Vzdělávací program je zaměřen na následující oblasti:

 1. práce se stresem v pracovním prostředí;
 2. time management 4. generace;
 3. rozvoj komunikačních dovedností.

CÍLE PROGRAMU:

Cílem programu je účastníky naučit pracovat efektivně na osobnostním rozvoji, aby dokázali vhodnými způsoby řešit konfliktní situace na pracovišti a předcházet stresu. Účastníci si na základě praktického nácviku osvojí klíčové prvky z jednotlivých oblastí a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe. Hlavním cílem je delegace znalostí do praxe.

KOMPETENČNÍ CÍLE:

Program rozvíjí dovednosti účastníka především v jeho pracovním, ale i osobním životě (příklady).

Pracovní dovednosti

 • rozvoj komunikačních dovedností
 • schopnost vyrovnat se se stresem a frustrací
 • zvýšení psychické odolnosti
 • umění efektivní organizace času

Osobní dovednosti

 • kvalitní hospodaření s časem včetně toho volného
 • praktické používání koučovacích technik v běžném životě (zlepšení kvality života)
 • umění relaxačních technik jako prevence stresu
 • odbourání překážek v běžné komunikaci vedoucí ke zlepšení vztahů

OPTIMÁLNÍ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ:

8 – 15 osob

HARMONOGRAM:

Vzdělávací program bude rozvržen do 5 týdnů, období realizace květen – červen 2013.

ROZSAH:

Celkem 40h kombinované výuky: 16h prezenčně, 22h distančně, 2h konzultací.

FORMA:

Vzdělávací program je postaven na kombinované formě výuky blended learningu:

 1. Prezenční část tvoří úvodní a závěrečné setkání.
 2. Distanční část je vedena e-learningem.
 3. Individuální konzultace s lektorem.

METODY VÝUKY:

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, soutěže, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, modelové situace, komplexní aktivizující metody, praktické úkoly, metody řešení problémů, e learning.

LEKTOR:

Mgr. Bedřiška Jelínková – koučka a lektorka, která spolupracuje s KCVJŠ na projektech zaměřujících se na osobnostní rozvoj – Jak se stát dobrým lektorem, Koučování pro ředitele škol v Plzeňském kraji. Má dlouholeté zkušenosti s vedením výcviků pro rozvoj osobnostních a sociálních kompetencí, dále pracuje s několika společnostmi jako copywriterka a poradkyně v oblasti psychologie prodeje. Jako koučka se zaměřuje na životní a profesní koučink a relaxační techniky.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS