Získávání informací a trénink porozumění v angličtině

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Tento vzdělávací program je zaměřen na rozvoj receptivních dovedností účastníků. Měl by tedy pomoci jeho absolventům lépe a efektivněji vyhodnocovat anglické texty a sdělení (e-maily, telefonní hovory, manuály, instruktážní videa) a natrénovat adekvátní reakce. Účastník by absolvováním programu měl být schopen samostatně vést e-mailovou korespondenci v angličtině, či anglicky na dané téma konverzovat. Každý účastník si ve spolupráci s lektorem zvolí šíři a hloubku témat (slovní zásobu, gramatiku), na které se zaměří dle míry využitelnosti v jeho pracovním, či soukromém životě. Předpokládaná vstupní úroveň účastníků je mírně pokročilý.

CÍLE PROGRAMU:

Cílem programu je vybavit účastníka vhodnými strategiemi, které mu pomohou orientovat se v anglických textech a sděleních, správně vyhodnocovat informace v nich obsažené, sumarizovat z textu to nejdůležitější, nebo případně číst mezi řádky.

KOMPETENČNÍ CÍLE:

Program rozvíjí dovednosti účastníka především v jeho pracovním, ale i osobním životě (příklady).

Pracovní dovednosti

  • Vyhodnocování anglicky psaných e-mailů, nabídek ke spolupráci apod.
  • Sumarizování a další zpracování nejdůležitějších informací v anglicky psaném v textu / sdělení
  • Ověřování a zjišťování doplňujících informací

Osobní dovednosti

  • Elektronické objednání služeb, zboží, ubytování
  • Vyhledávání nejdůležitějších informací v anglicky psaných manuálech a instrukcích
  • Využívání zahraničních on-line služeb dostupných v anglickém jazyce

OPTIMÁLNÍ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ:

6 – 10 osob

HARMONOGRAM:

Vzdělávací program bude rozvržen do 6 týdnů.

ROZSAH:

Celkem 40h kombinované výuky: 15h prezenčně, 20h distančně, 5h konzultací.

FORMA:

Vzdělávací program je postaven na kombinované formě výuky blended learningu:

  1. Prezenční část tvoří úvodní a závěrečné setkání a dvě hodiny upevňovací výuky AJ v každém týdnu
  2. Distanční část vedená e-learningem.
  3. Individuální konzultace s lektorem, při kterých účastník spolu s lektorem formuluje své cíle a sleduje jejich naplňování

METODY VÝUKY:

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, nácvik komunikace ve dvojicích, workshop, modelové situace, komplexní aktivizující metody, praktické úkoly, metody řešení problémů, e-learning.

LEKTOR:

Mgr. Michal Parlásek – v KCVJŠ Plzeň pracuje od roku 2005 jako lektor anglického jazyka, později též jako finanční manažer vzdělávacích projektů KCVJŠ Plzeň a dalších spolupracujících organizací. Od roku 2011 je kvalifikovaným lektorem vzděláván dospělých.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS