Praktická angličtina v komunikaci

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Na rozdíl od běžných jazykových kurzů, v nichž se musí člověk přizpůsobovat skupině účastníků, učebnici nebo podmínkám závěrečné zkoušky, bude tento vzdělávací program účastníka především motivovat a nutit k aktivní komunikaci. Kreativními technikami dojde k propojování již osvojených znalostí s komunikačními dovednostmi a s praktickými úkoly z pracovního nebo soukromého života. S novými znalostmi budou účastníci umět vést anglický rozhovor podle momentálních potřeb, ať už by se jednalo o živou komunikaci na pracovišti, telefonický rozhovor, služební cestu, nebo o soukromou dovolenou.

CÍLE PROGRAMU:

Cílem programu je zlepšit jazykové dovednosti účastníků v situacích, kdy potřebují pružně zareagovat na vzniklou situaci v anglickém jazyce. Účastník bude schopen potřebnou slovní zásobu vkládat do funkčních celků tak, aby nedocházelo k nedorozumění a informačnímu šumu. Program ho zároveň vybaví technikami, aby dokázal získané dovednosti dále upevňovat a rozvíjet.

KOMPETENČNÍ CÍLE:

Program rozvíjí dovednosti účastníka především v jeho pracovním, ale i osobním životě (příklady).

Pracovní dovednosti

  • efektivní komunikace v angličtině na pracovišti
  • vyřizování telefonátů s obchodními partnery (cizojazyčnými kolegy)
  • základní jazyková vybavenost k zahraniční pracovní cestě

Osobní dovednosti

  • domlouvání a zajištění dovolené v zahraničí
  • objednání / reklamace zboží ze zahraniční
  • efektivní komunikace na zahraniční dovolené

OPTIMÁLNÍ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ:

6 – 10 osob

HARMONOGRAM:

Vzdělávací program bude rozvržen do 6 týdnů, období realizace květen – červen 2013.

ROZSAH:

Celkem 40h kombinované výuky: 20h prezenčně, 15h distančně, 5h konzultací.

FORMA:

Vzdělávací program je postaven na kombinované formě výuky blended learningu:

  1. Prezenční část tvoří úvodní a závěrečné setkání a dvě hodiny upevňovací výuky AJ v každém týdnu
  2. Distanční část vedená e-learningem.
  3. Individuální konzultace s lektorem, při kterých účastník spolu s lektorem formuluje své cíle a sleduje jejich naplňování

METODY VÝUKY:

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, modelové situace, komplexní aktivizující metody, praktické úkoly, metody řešení problémů, e learning.

LEKTOR:

Mgr. Michal Parlásek – v KCVJŠ Plzeň pracuje od roku 2005 jako lektor anglického jazyka, později též jako finanční manažer vzdělávacích projektů KCVJŠ Plzeň a dalších spolupracujících organizací. Od roku 2011 je kvalifikovaným lektorem vzděláván dospělých.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS