Efektivní práce s informacemi

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Efektivní práce s informacemi je konkurenční výhoda, která může rozhodnout o úspěšnosti firmy i jednotlivce. Mezi klasické nástroje knowledge managementu (znalostního managementu) účinné zacházení s informacemi rozhodně patří, ale jen málokdo je umí správně používat. Dnešní doba navíc od člověka žádá, aby dokázal s velkým množstvím informací dobře pracovat a našel uplatnění v moderně řízených organizací ve výrobním sektoru, v oblasti služeb nebo veřejné správy. Vzdělávací program je zaměřen na následující oblasti:

 1. efektivní práce s informacemi;
 2. kritické čtení a myšlení pro každodenní praxi;
 3. používání klíčových slov;
 4. praktická komunikace.

CÍLE PROGRAMU:

Cílem programu je účastníky naučit s informacemi pracovat efektivně, aby je dokázali vhodnými způsoby třídit, vyhledávat, uchovávat a také předávat. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých oblastí a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe.

KOMPETENČNÍ CÍLE:

Program rozvíjí dovednosti účastníka především v jeho pracovním, ale i osobním životě (příklady).

Pracovní dovednosti

 • analytické/syn­tetické zpracování informací
 • efektivní práce s informačními zdroji
 • práce s firemními dokumenty
 • používání vhodných komunikačních prostředků

Osobní dovednosti

 • zlepšení mediální gramotnosti
 • praktické používání klíčových slov
 • rozvoj paměti a čtenářských dovedností
 • odbourání překážek v běžné komunikaci a zlepšení vztahů

OPTIMÁLNÍ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ:

8 – 15 osob

HARMONOGRAM:

Vzdělávací program bude rozvržen do 5 týdnů, období realizace květen – červen 2013.

ROZSAH:

Celkem 40h kombinované výuky: 12h prezenčně, 26h distančně, 2h konzultací.

FORMA:

Vzdělávací program je postaven na kombinované formě výuky blended learningu:

 1. Prezenční část tvoří úvodní a závěrečné setkání.
 2. Distanční část je vedena e-learningem.
 3. Individuální konzultace s lektorem.

METODY VÝUKY:

Interaktivní výklad s diskuzí, hraní rolí, soutěže, trénink ve dvojicích s pozorovatelem, workshop, modelové situace, komplexní aktivizující metody, praktické úkoly, metody řešení problémů, e learning.

LEKTOR:

Mgr. Tomáš Chochole – v KCVJŠ Plzeň pracuje od roku 2005 jako garant vzdělávání, projektový konzultant a lektor se specializací na přípravu projektů a projektové řízení, český jazyk v praktické komunikaci a efektivní práci s informacemi. Spolupracoval na přípravě a realizaci investičních a neinvestičních projektů KCVJŠ Plzeň a dalších spolupracujících organizací. Je certifikovaným Lektorem dalšího vzdělávání, ČSN EN ISO/IEC 17024, evidenční číslo 1764/08. Absolvoval lektorský kurz pro kariérové poradce podle certifikačních pravidel švýcarské metody CH-Q.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS