Efektivní využití internetu v praxi

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

Ovládání internetu patří v současnosti k základním dovednostem v pracovním i osobním životě. Stále častěji totiž surfujeme internetem prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů než s pomocí klasických PC. Není však pravidlem, že všichni umíme informace správně hledat, ukládat, nebo zveřejňovat a svůj webový prohlížeč k těmto účelům používat naplno. Vzdělávací program je proto zaměřený na tyto dílčí tematické oblasti:

 1. práce s webovým prohlížečem;
 2. způsoby vyhledávání a zveřejňování obsahu;
 3. on-line služby;
 4. základy autorského práva; 5) nástrahy internetu.

CÍLE PROGRAMU:

Cílem programu je účastníky naučit správně používat internetový prohlížeč, seznámit je se základy autorského práva a zároveň upozornit na nástrahy, se kterými pohyb na síti souvisí. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých modulů a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe.

KOMPETENČNÍ CÍLE:

Program rozvíjí dovednosti účastníka především v jeho pracovním, ale i osobním životě (příklady).

Pracovní dovednosti

 • přizpůsobení webového prohlížeče k lepší efektivitě práce
 • vyhledání nejlepší trasy služební cesty
 • citování cizího zdroje
 • bezpečné chování na internetu

Osobní dovednosti

 • vyhledávání spojů veřejné dopravy
 • ukládání dokumentů na on-line úložiště
 • používání on-line služeb (SkyDrive, GoogleDrive, on-line fotogalerie)
 • stažení filmu

OPTIMÁLNÍ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ:

8 – 15 osob

HARMONOGRAM:

Vzdělávací program bude rozvržen do 5 týdnů, období realizace září – prosinec 2013.

ROZSAH:

Celkem 40h kombinované výuky: 12h prezenčně, 26h distančně, 2h konzultací.

FORMA:

Vzdělávací program je postaven na kombinované formě výuky blended learningu:

 1. Prezenční část tvoří úvodní a závěrečné setkání.
 2. Distanční část je vedena e-learningem.
 3. Individuální konzultace s lektorem.

METODY VÝUKY:

Interaktivní výklad s diskuzí, soutěže, modelové situace, komplexní aktivizující metody, praktické úkoly, metody řešení problémů, e-learning.

LEKTOR:

Mgr. Lukáš Pecháček – v KCVJŠ Plzeň působí od roku 2005 jako systémový administrátor, ICT manažer, tvůrce e-learningových kurzů a lektor vzdělávacích programů zaměřených na výpočetní techniku. Podílí se také na přípravě a realizaci investičních a neinvestičních projektů KCVJŠ Plzeň a spolupracujících organizací. Je kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS