S počítačem bez obav

OBSAHOVÁ NÁPLŇ:

V dnešní době je počítač základním stavebním kamenem téměř každého procesu. Je běžnou součástí jak firemního pracovního prostředí, tak i většiny domácností. Protože s počítačem dnes musí umět pracovat téměř každý, naučíme Vás s ním pracovat bez obav. Základní obsahová struktura programu je postavena z těchto částí:

 1. ovládání operačního systému Windows;
 2. využití internetu v praxi;
 3. práce s paměťovými médii (flashdisk, DVD, paměťová karta, externí disk);
 4. základy zpracování dokumentů;
 5. příprava dokumentu pro tisk a tisk dokumentu.

CÍLE PROGRAMU:

Cílem programu je účastníky naučit ovládat počítač, využívat internet, efektivně vyhledávat informace, ukládat informace do počítače a na různá paměťová média, získat základní dovednosti tvorby dokumentů včetně tisku a jeho nastavení. Účastníci si praktickým nácvikem osvojí klíčové prvky z jednotlivých kapitol a na vlastní případové studii aplikují poznatky do své profesní praxe.

KOMPETENČNÍ CÍLE:

Program rozvíjí dovednosti účastníka především v jeho pracovním, ale i osobním životě (příklady).

Pracovní dovednosti

 • vyhledání konkurence na internetu
 • vytvoření zprávy o činnosti úseku
 • odeslání dokumentu e-mailem kolegovi
 • vypálení CD s poklady pro výrobu

Osobní dovednosti

 • vyhledání nabídek dovolené na internetu
 • zpracování nabídek do dokumentu
 • uložení dokumentu na flash disk
 • nastavení tisku a tisk dokumentu

OPTIMÁLNÍ SKUPINA ÚČASTNÍKŮ:

8 – 15 osob

HARMONOGRAM:

Vzdělávací program bude rozvržen do 6 týdnů, období realizace květen – červen 2013.

ROZSAH:

Celkem 40h kombinované výuky: 20h prezenčně, 20h distančně.

FORMA:

Vzdělávací program je postaven na kombinované formě výuky blended learningu:

 1. Prezenční část tvoří průběžné setkávání v PC učebně.
 2. Distanční část je vedena e-learningem.
 3. Individuální konzultace s lektorem.

METODY VÝUKY:

Interaktivní výklad s diskuzí, modelové situace, komplexní aktivizující metody, praktické úkoly, metody řešení problémů, e-learning.

LEKTOŘI:

Mgr. Michal Pelc – od roku 2009 odborný asistent ICT, lektor a tvůrce kurzů výpočetní techniky pro KCVJŠ Plzeň. Externě také lektoruje pro Dům techniky Plzeň spol. s.r.o. a pro Graduu – CEGOS, a.s. Plzeň. Je autorem e-learningových kurzů pro KCVJŠ Plzeň a Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na kancelářský balík MS Office a grafické editory. Podílel se na tvorbě e-learningového systému pro podporu vzdělávání na Úřadu vlády České Republiky. Od roku 2013 je kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých.

Mgr. Lukáš Pecháček – v KCVJŠ Plzeň působí od roku 2005 jako systémový administrátor, ICT manažer, tvůrce e-learningových kurzů a lektor vzdělávacích programů zaměřených na výpočetní techniku. Podílí se také na přípravě a realizaci investičních a neinvestičních projektů KCVJŠ Plzeň a spolupracujících organizací. Je kvalifikovaným lektorem vzdělávání dospělých.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS