Ekonomické informace

Ekonomická výkonnost

 • Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele podle krajů ČR (běžné ceny)
 • Vývoj hrubého domácího produktu v Plzeňském kraji (předchozí rok = 100)
 • Hrubá přidaná hodnota – primér (běžné ceny)
 • Hrubá přidaná hodnota – sekundér (běžné ceny)
 • Hrubá přidaná hodnota – terciér (běžné ceny)

Průmysl

 • Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy celkem podle krajů ČR (běžné ceny)
 • Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy na jednoho zaměstnance podle krajů ČR (běžné ceny)

Stavebnictví

 • Základní stavební výroba podle krajů (běžné ceny)
 • Produktivita práce ze základní stavební výroby na 1 zaměstnance (běžné ceny)

Export

 • Vývoz v přepočtu na 1 obyvatele podle krajů ČR
 • Dlouhodobý vývoj vývozu podle krajů ČR
 • Postavení krajů podle podílu na celkovém vývozu ČR
 • Vývoz krajů do sousedních států v roce 2010 podle krajů ČR
 • Vývoz strojů a dopravních prostředků v roce 2007 a 2010 podle krajů ČR
 • Vývoz průmyslového spotřebního zboží v roce 2007 a 2010 podle krajů ČR
 • Vývoz polotovarů a materiálu v roce 2007 a 2010 podle krajů ČR

Výzkum a vývoj

 • Zaměstnanci výzkumu a vývoje podle krajů ČR (na 1 000 obyv.)
 • Průměrná hrubá měsíční mzda osob zaměstnaných jako specialisté podle krajů v roce 2011
 • Počet patentů a vzorů podle krajů ČR (na 100 tisíc obyvatel)

Inovace

 • Inovační aktivity podniků podle krajů ČR v období 2008–2010
 • Vývoz high-tech zboží v letech 2008 a 2010 podle krajů ČR

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS