O projektu

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s., realizuje v období duben 2012 – prosinec 2013 projekt na podporu dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji – Informační a poradenské centrum dalšího vzdělávání (CZ.1.07/3.2.02/03­.0019).

Cílem projektu je vytvoření informačního a poradenského pracoviště se zaměřením na poradenství v dalším vzdělávání a kariérové poradenství. Hlavní důraz se klade na rozvoj klíčových dovedností a lepší uplatnění jednotlivce na pracovním trhu.

Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň se dlouhodobě věnuje vzdělávání dospělých s návazností na trh práce. Na základě našich zkušeností a dlouhodobém sledování potřeb této cílové skupiny chceme v projektu vytvořit 9 vzdělávacích programů zaměřených na rozvoj vybraných klíčových dovedností. Programy vytvoříme v kombinované formě (e-learning/blended learning) a pilotně ověříme jejich funkčnost a využití ve spolupráci se zaměstnanci partnerských firem v Plzeňském kraji.

V rámci projektu se soustředíme na následující oblasti a témata:

ICT dovednosti

INFORMAČNÍ a JAZYKOVÉ dovednosti

PRACOVNÍ dovednosti

Připravujeme také individuální a skupinové poradenství v oblasti dalšího vzdělávání a informační portál dalšího vzdělávání. Prostřednictvím uvedených nástrojů chceme veřejnosti poskytovat navzájem provázané informace o nabídce dalšího vzdělávání a o situaci na trhu práce v Plzeňském kraji, dále informace o povoláních a také informace o konkrétních možnostech uplatnění.

Abychom poskytovali potřebné informace a odpovídali na aktuální vzdělávací potřeby, spolupracujeme v rámci projektu i se zaměstnavateli v Plzeňském kraji. Vytváříme síť sociálních partnerů, kteří budou přispívat svými zkušenostmi k aktivnímu formování potřeb nabídky a poptávky po dalším vzdělávání v Plzeňském kraji. Síť je otevřená zástupcům zaměstnavatelů, veřejné správě, školám a dalším vzdělávacím organizacím, které se aktivně zajímají o vývoj situace na pracovním trhu v Plzeňském kraji a které chtějí aktivním způsobem přispívat k rozvoji kariérového poradenství a poradenství v dalším vzdělávání.

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS