Zaměstnání a práce

Zaměstnání a práce

Tato sekce je určena zejména těm, kteří aktuálně přemýšlejí o změně povolání a potřebují si ujasnit své priority či potřeby v této oblasti. Sekce je ale i pro ty, kteří se chtějí prostě jen „rozhlédnout“ a zjistit, co se v oblasti zaměstnanosti a profesního uplatnění aktuálně děje.

Především pokud patříte do první skupiny, rozhodně doporučujeme využít naši aplikaci přehledu povolání, abyste si ujasnili, která profese by pro vás aktuálně byla ta pravá a abyste o této profesi měli k dispozici dostatek informací, co to vlastně obnáší. Můžete se tak vyhnout zklamání, že vámi vysněná profese je vlastně úplně o něčem jiném.

Přiřadili jste se spíše ke druhé skupině, tj. k těm, kteří se sem přišli spíše „rozhlédnout“? Vám určitě doporučujeme navštívit portál Zaměstnanost, který provozuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zde jsou pro vás např. shromážděny informace o aktuální situaci na trhu práce v ČR a jsou zde shromážděna data i z mnohých jiných oblastí, které se týkají tématu zaměstnanosti (aktivní politika zaměstnanosti a její nástroje, státní sociální podpora, Úřady práce, apod.).

Co vlastně zaměstnavatelé požadují od svých zaměstnanců? Tak to můžete zjistit z celé řady přehledně zpracovaných studií Národního ústavu pro vzdělávání týkajících se požadavků zaměstnavatelů.

Pokud byste chtěli absolvovat pracovní stáž či praxi, získat zkušenosti ve vybraném oboru a zvýšit svoji uplatnitelnost na trhu práce, navštivte internetové stránky projektu Stáže ve firmách – vzdělávání praxí, který realizuje Fond dalšího vzdělávání (v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschop­nost. Projekt je určen pro absolventy bez praxe, nezaměstnané, osoby vracející se na trh práce (např. po mateřské dovolené) nebo pro zaměstnané, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.

Jste student a máte zájem absolvovat stáž? Podívejte se prosím zde.

Chcete-li proniknout do problematiky trhu práce hlouběji, navštivte portál Budoucnost profesí. Zde se můžete srozumitelnou formou dozvědět mnohem více o současné situaci jednotlivých profesí na trhu práce, o předpokládaném budoucím vývoji profesí i o tendencích, které panují na pracovním trhu.

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS