Plzeňský kraj podporuje služby zaměstnanosti, kariérové poradenství může od říjn

Středisko vzniklo díky iniciativě Plzeňského kraje, který se rozhodl touto cestou podpořit služby zaměstnanosti a hlavně zvýšit jejich dostupnost. Služby kariérových poradců budou moci využívat nejen nezaměstnaní, ale kdokoli, kdo uvítá pomoc při plánování své profesní dráhy. Díky finanční podpoře EU a Plzeňského kraje budou tyto komplexní služby pro veřejnost zdarma.

Slavnostní otevření střediska se uskuteční 30. 9. 2015 ve 12.00 hod. v Tylově ulici 33 v Plzni za účasti hejtmana Václava Šlajse a dalších významných hostů.

Středisko je součástí Krajského centra vzdělávání a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, které touto cestou oficiálně rozšířilo své vzdělávací služby i o kariérové poradenství. Na webu www.infokariera.cz bude mapovat vzdělávací nabídku v regionu i potřeby a očekávání zaměstnavatelů a porovnávat, jak si vzájemně odpovídají. Poradci pomohou klientům naplánovat postup k získání dobré práce, nebo vyhledat správný kurz, kterým si zvýší nebo rozšíří kvalifikaci a tím i šanci na lepší uplatnění.

„Naším cílem je aktivně a s osobním přístupem pomáhat klientům orientovat se a rozhodovat v otázkách dalšího vzdělávání, volby povolání či zaměstnání, profesního růstu a osobního rozvoje. Klienti mohou využít buď individuální poradenství, nebo se mohou zúčastnit našich tematicky zaměřených skupinových workshopů,“ vysvětluje RNDr. Jiří Cais, ředitel KCVJŠ Plzeň. A Pavla Chocholová, vedoucí Info Kariéry, dodává: „při poradenství jim můžeme pomoci například s vytvořením životopisu, při hledání práce či stáže nebo s přípravou na přijímací pohovor u zaměstnavatele.“

Své služby nabízí středisko i budoucím absolventům základních a středních škol. A v čem může být poradenství užitečné pro mladé lidi bez praxe? „Pomůžeme jim ujasnit si, co vlastně chtějí v budoucnu dělat a jaké jsou jejich silné stránky, na kterých mohou stavět svou kariéru,“ přibližuje poradce Michal Parlásek.

Středisko vzniklo v rámci investičního projektu Integrovaného operačního programu Informačně-vzdělávací středisko Plzeňského kraje (registrační číslo: CZ.1.06/3.3.00/05­.08084, identifikační číslo EDS: 113D34D00 0006). Projekt byl spolufinancován z rozpočtu EU a rozpočtu Plzeňského kraje. Partnerem projektu je Úřad práce ČR – Krajská pobočka Plzeň. Celkové náklady dosáhly 26 755 502,70,– Kč s DPH. V rámci povinné minimálně pětileté udržitelnosti projektu obslouží v letech 2015 – 2020 minimálně 3 500 osob.

Kontakty:

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje INFO KARIÉRA, Tylova 33, 301 00 Plzeň web: www.infokariera.cz (spuštěn od 30. 9. 2015)

Mgr. Pavla Chocholová, vedoucí kariérový poradce: 371 519 141, 739 593 629, chocholova@infokariera.cz

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42, 301 00 Plzeň web: www.kcvjs.cz

RNDr. Jiří Cais, ředitel KCVJŠ Plzeň: 377 350 421, 731 410 121, cais@kcvjs.cz

IPCDV

Podpora Vašeho profesního růstu, dalšího vzdělávání a orientace na trhu práce.

Více informací

Další vzdělávání

Vzdělávejte se prostřednictvím rozvoje Vašich klíčových dovedností.

Více informací

Zaměstnání a práce

Získejte aktuální informace o trhu práce, povoláních a profesích.

Více informací

Kariérové poradenství

Poraďte se s odborníky o možnostech rozvoje Vaší kariéry (Vašeho kariérního růstu).

Více informací

Informace pro sociální partnery

Staňte se členy patnerské sítě a mějte aktuální informace o trhu práce a ekonomice.

Více informací

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky.

Vytvořilo: Creative Studio s.r.o.
založeno na redakčním systému 4site CMS